Priznaje 15. Maj

Slavnostna podelitev občinskih priznanj