Naš požarni okoliš

V požarni okoliš društva sodijo:

KS BERTOKI, Arjol, Bertoki, Pompjan, Prade, Cerej, Sermin;

KS DEKANI, Miši, Bivje;

KS POBEGI-ČEŽARJI, Bržani, Čežarji, Čežaranska kortina, Kortina, Pobegi, Porton, Rošeti;

KS SV. ANTON, Boškarji, Cerej, Čepinje, Dolani, Dvori, Farančan, Fikoni, Gregoriči, Kavaliči, Klanec, Kocjančiči, Klanec, Kocjančiči, Kortina, M. Bonini, M. Fikoni, Pečki, Prek, Santini, Šušteti, Sv. Anton, Škofarji, Tomažiči, Turki, Vrtine;

KS ŠKOCJAN, Šantoma, Škocjan;