Preventiva

Preventivna dejavnost

Na področju preventive društvo zelo dobro sodeluje z Mestno občino Koper, OGZ Koper, GB Koper, ostalimi prostovoljnimi gasilskimi društvi, KS Pobegi-Čežarji, vrtcema Pobegi in Bertoki, OŠ Prade in OŠ Sv. Anton ter z vaščani.

 

Na področju preventive smo zelo aktivni z raznimi dejavnostmi, kot so:

  • – Oktober – Mesec požarne varnosti
  • – Redno vzdrževanje prostorov in opreme društva
  • – Redno usposabljanje članov društva
  • – Dežurstva v času požarne ogroženosti

preventiva