Priprava na kurilno sezono

Prav je, da se vsi pripravimo na kurilno sezono, saj tako zmanjšamo ali celo preprečimo možnost, da bi prišlo do požara. V nadaljevanju si preberite naše nasvete o tem kaj storiti, da bi bilo nezgod čimmanj.

 

1. Naprave za ogrevanje na trda ali tekoča goriva:                                                              

 • – pregled peči in kotlov,
 • – čiščenje peči in kotlov:
 • – uporaba ščetk ali lopatic,
 • – uporaba kemičnih sredstev za odstranjevanje saj,
 • – čiščenje in nastavitev gorilnikov,
 •  – pregled posod za skladiščenje goriva – puščanje,
 •  – čiščenje dimnikov:
 • – odstranjevanje saj, ptičjih gnezd ipd.,
 • – pregled radiatorjev in ventilov:
 • – preveriti moramo njihovo brezhibno delovanje, v primeru da le-ti puščajo, jih moramo pred začetkom kurjenja   zamenjati.

 

2. Plinske instalacije:

 • – pregled plinskih napeljav:
 • – cevovodi, ventili, priključki na ogrevalne naprave,
 • – pregled in popravila naj opravljajo samo za to pooblaščene osebe (serviserji distribucije plina)

 

3. Električne naprave za ogrevanje:

 • – čiščenje naprav – odstranjevanje umazanije in prahu,
 • – pred delovanjem je potrebno preveriti delovanje termostatov in stikal,
 • – izvršite vizualni pregled električne napeljave (vtičnice, kabli, varovalke – le-te se ne smejo greti).

Last GB Koper